دکتر احتشام فر

روز بهورز
Administrator
12/08/31 جمعه
PDF Print E-mail
بهداشت برای همه تا سال 2000:
beh2در بيانيه رسمي سي امين مجمع جهاني بهداشت در سال 1977 كه به بيانيه آلماآتا معروف است اعلام گرديد كه در دهه هاي آينده هدف اجتماعي و اصلي دولت ها و سازمان جهاني بهداشت بايد دستيابي همه مردم جهان در سال 2000 ميلادي به سطحي از سلامتي (سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي) باشد كه امكان برخورداري از يك زندگي مؤثر و مولد را براي آنان فراهم آورد. در سال 1978 نيز كنفرانس مراقبت هاي اوليه بهداشتي در آلماآتا (مركز جمهوري قزاقستان) تشكيل گرديد و روش دستيابي به سلامت براي همه، مراقبت هاي بهداشتي اوليه (Primary Health Care- PHC) معرفي شد. درماه مي سال 1979 استراتژي جهاني سلامت براي همه توسط سي و دوّمين اجلاس سازمان جهاني بهداشت مورد تصويب قرار گرفت و نمايندگان كشورهاي عضو پذيرفتند كه استراتژي هاي كشوري سلامت براي همه را بر اساس مراقبت هاي اوليه بهداشتي تدوين و به مرحله عمل درآوردند. درسال 1981 توسط سازمان جهاني بهداشت استراتژي جهاني (HFA) تكميل شد .از جمله اینکه : در هر كجا كه مردم زندگي و كار مي كنند خدمات بهداشتي در اختيار آنان خواهد بود و مردم امكانات بهتري براي رشد و رسيدن به كهنسالي سالم و فعال را خواهند داشت و افراد و خانواده ها به شيوه قابل قبول و متناسب با توان و مشاركت خود به مراقبت هاي اساسي سلامت دسترسي خواهند يافت. سلامت و تندرستي حق مسلم مردم است و تامين آن يك هدف اجتماعي در سراسر جهان است. کاهش اختلاف موجود بين وضعيت بهداشتي مردم جهان و دسترسي عموم مردم به مراقبت هاي اوليه بهداشتي و خدمات پشتيبان آن  

مراقبتهای بهداشتی اولیه (PHC ): 
behvarz2picمراقبتهاي بهداشتي اوليه در همه كشورها به عنوان كليد رسيدن به بهداشت (سلامت) براي همه تا سال 2000 شناخته شده است. مراقبتهاي بهداشتي اوليه، مراقبتهاي بهداشتي اساسي مي باشد كه توسط نظام بهداشتي با يك روش عملي و علمي قابل قبول از نظر تكنولوژي، قابل تحمل از نظر هزينه ها (براي جامعه و كشور) و با مشاركت كامل مردم و روحيه خود اتكايي به افراد و خانواده ها در سطح جامعه ارائه مي گردد. بر اساس نظر سازمان جهاني بهداشت، مراقبتهاي بهداشتي اوليه، مراقبتهاي اصلي در زمينه بهداشت است كه بايد براي همه افراد و خانواده ها قابل دسترس باشد. اين خدمات بخش اساسي نظام بهداشتي و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور است. مراقبتهاي بهداشتي اوليه، اولين سطح تماس فرد، خانواده و جامعه با نظام بهداشتي كشور بوده و خدمات را تا حد ممكن به جايي كه مردم در آن كار و زندگي مي كنند مي برد. این مراقبتها بر اصول، برابري و عدالت،مشاركت مردمي، همكاري بين بخشي، تكنولوژي مناسب، ادغام یا جامعیت خدمات به منظور ایجاد عدالت اجتماعی استوار می باشد.

اجزای خدمات بهداشتی اولیه:
آموزش مردم بر اساس نیازهای سلامت به منظور توانمند سازی آنان در مراقبت از خود
بهبود وضعیت غذا و تغذیه
پایش و نظارت آب آشامیدنی به منظور دسترسی روستائیان به آب سالم
ایمن سازی بر علیه بیماریهای عفونی
بهداشت مادر و کودک
مبارزه با بیماریهای شایع بومی
درمان مناسب بیماریها و حوادث
تدارک داروهای اساسی
خدمات بهداشت روان
بهداشت دهان و دندان
بهداشت محیط و حرفه ای (شغلی)

بهورزان: 
bevarz اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی شاید تنها روش برای تحقق سلامت برای همه تا سال 2000، بویژه در محیط های روستایی بود. و این مهم تنها با دستان توانمند نیروهای محلی چند پیشه ای تحت عنوان بهورز محقق گردید. بهورزان که پس از تایید توانمندی آنان برای ارائه این خدمات اساسی از میان نیروهای داوطلب محلی انتخاب گردیده اند. پس از گذراندن دوره های فشرده و بلند مدت ( حداقل 2 سال متمادی)، در مراکزی تحت عنوان خانه های بهداشت در دور افتاده ترین روستاها خدمات بهداشتی اولیه را به قشر محروم روستایی ارائه نمودند. زبان و گویش مشترک، فرهنگ و عادات مشابه و نزدیکی و قرابت آنان به جمعیت تحت پوشش خود، موجب تسهیل در برقراری ارتباط و ارائه خدمات گردیده و ساکن بودن بهورزان در محل ، دسترسی روستائیان را در هر لحظه از شبانه روز به این خدمات تسهیل می نمود. کشور ایران یکی از معدود کشورهایی است که با سرمایه گذاری مناسب و به پشتوانه همین بهورزان متعهد و کوشا توانست خدمات اولیه بهداشتی را در تمامی مناطق روستایی کشور ارائه نموده و شاخص های سلامت را در جمعیت زحمتکش و محروم روستایی به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. بهورزان متناسب با نیازهای روز در بازآموزی های مستمر و مداوم شرکت نموده و بر پایه آخرین اطلاعات و دانش های روز و بر طبق جدیدترین دستورالعملهای علمی جمعیت تحت پوشش خود را مراقبت می نمایند. شاهد این مدعا، کاهش میزان مرگ و میر در روستاها، جلوگیری از عوارض حاملگی ، واکسیناسیون و کاهش بار بیماریهای عفونی و ارتقاء چشمگیر رتبه جهانی کشور در شاخص های سلامتی طی دهه های گذشته می باشد.

12 شهریور ماه، روز بهورز یادآور خاطرات به یاد ماندنی است از فداکاریها، از خود گذشتگی ها، همدلی ها، هم دردی ها و بردباریهای این عزیزان در مراقبت از همنوعان خود. روز بهورز را به این عزیزان مصمم، سخت کوش و کم توقع تبریک گفته و برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق در استمرار خدمت رسانی به همنوعان خود را از خداوند متعال می نماییم.