دکتر احتشام فر

روز جهانی بهداشت حرفه ای
Administrator
17/04/28 جمعه
PDF Print E-mail

Occupational  Health  بهداشت حرفه ای

occ.picتقريباً 45% جمعيت دنيا و 58% افراد بالاي 10 سال در شمار نيروي كار جهاني قرار دارند. سالانه حدود 120 ميليون نفر دچار حادثه شغلي مي گردند كه از اين تعداد حدود 200 هزار مورد مرگ و مير در جهان اتفاق مي افتد. سالانه حدود 157 ميليون نفر به بيماريهاي شغلي مبتلا مي شوند. در حال حاضر تنها 10-5 در صد كارگران كشورهاي در حال توسعه به خدمات بهداشت حرفه اي دسترسي دارند، حداقل 30 تا 40 در صد عمر افراد در محيط كار صرف مي شود. بي ترديد پتانسيل هاي نيروي كار موجب استحكام پايه هاي اقتصادي جوامع و توسعه كشور ها خواهد بود. لذا صيانت از سلامت نيروي كار مهمترين اقدام در راستاي توسعه كشورها خواهد بود. شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی 2017  

optimize the collection and use of ohs data : Strengthening the foundations of a prevention culture

جمع آوری و استفاده بهینه از پرونده های ایمنی و بهداشت حرفه ای، راهی برای ارتقا فرهنگ پیشگیری از خطر

این شعار بیان کننده این نکته است که محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی و سلامت کار است و نشاندهنده وظیفه اصلی مهندسین بهداشت حرفه ای در مقابله با مخاطرات شغلی است. 

 
 
در سطح جهانی تقریبا 19 درصد از تمام سرطان ها مربوط به عوامل محیط زیست بویژه محیط های کاراست. سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر با 7.6 میلیون مرگ و میر، و 12.7 میلیون مورد جدید در سال 2008 بوده است. درک برخی از حقایق در مورد سلامت شغلی و زیست محیطی و عوامل سرطانزا می تواند در کاهش مخاطرات شغلی، هزینه های درمانی و مراقبت های بهداشتی، از کار افتادگی و ... تاثیر بسزایی داشته باشد. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان 107 عامل و ترکیبات آنها را برای انسان سرطانزا اعلام نموده است. برخی از این مواد عبارتند از آزبست، بنزن، آرسنیک، کادمیوم، اکسید اتیلن، بنزوپیرین، سیلیس، اشعه ماوراء بنفش، رادون، صنایع ساخت پلاستیک و ... قرار گرفتن در معرض رادون در سال 2004 باعث 3 تا 14 درصد مرگ های ناشی از سرطان ریه بوده است. رادون دومین عامل مهم ابتلا به سرطان ریه در بسیاری از کشورها است. مواد سرطانزای ریه شغلی همچون بریلیم و سیلیس در سال 2004 موجب 111000 مرگ و میر ناشی از سرطان ریه گردیده اند. در حال حاضر حدود 125 میلیون نفر در جهان در محل کار خود در معرض آزبست قرار دارند. سرطان ریه ناشی از آزبست (مزوتلیوما) در سال 2004 موجب مرگ 59000 نفر و آزبستوزیز ناشی از کار موجب 48 هزار مرگ و حدود 1523000 سال های از دست رفته عمر به واسطه زندگی توام با ناتوانی گردیده است. علاوه بر این، هزاران مورد مرگ دیگر ناشی از تماس با آزبست به عنوان بیماریهای غیر شغلی در جهان اتفاق می افتد.
طبق مطالعات انجام شده، اشعه UV در سال 2000 موجب 56000 مورد مرگ ناشی از ملانوما و 12000 مرگ ناشی از سرطان پوست گردیده است. مواد شیمیایی مانند بنزن و قرار گرفتن در معرض اشعه یونیزان در سال 2004 موجب  مرگگ 7400 نفر به دلیل ابتلا به سرطان خون گردیده است

عوامل زیان آور شغلی: 
 
tsss
 
1- فيزيكی: صدا ، ارتعاش، تابش، فشار ، گرما و سرما ، رطوبت ، نور ، تشعشعات يونيزان و غير يونيزان و ...  
2- شيميائي: گازها و بخارات ، گردوغبار ، مه ، دود ، دمه ، اسماگ ، اسپري ، كليه مواد اوليه و توليد شده همچون گلوتارآلدئید، اکسید اتیلن و ....  
3- بيولوژيكي : باكتريها ، ويروسها ، قارچها و …همچون سل، هپاتیت، HIV / ایدز و ...
4 -ارگونوميك : عدم تطابق كار با ظرفيتهاي جسمي رواني شاغلین همچون مانند بلند کردن اجسام سنگین، صندلی و وسایل کار و ...
5-رواني: استرسها و تنشهاي موجود در محيط كار مانند شیفت کاری، خشونت و استرس در محیط کار بهداشت حرفه اي نه تنها در زمينه سلامتي كارگران بلكه درافزایش بهره وری و كيفيت توليد، انگيزه كاري، رضايت شغلي و بالا بردن كيفيت زندگي كل افراد جامعه نقش ارزنده اي دارد.

سلامت شغلی (Occupational  Health
oc20بدون ترديد سلامت و توسعه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند . اساساً توسعه به عنوان پاسخي به نيازها ، در عين حال كه مي تواند تامين كننده منابعي براي حمايت از سلامت باشد، تهديدي براي سلامت نيز تلقي گردد. (تهديدهاي سنتي ناشي از عدم توسعه يافتگي و تهديدهاي مدرن ناشي از توسعه يافتگي نامناسب) آنچه قادر است تهديدهاي مدرن ناشي از توسعه يافتگي را كنترل و برنامه هاي توسعه اي را به توسعه پايدار تبديل نمايد ، مركزيت بخشيدن به سلامت انسان در كليه بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است. انسان در مركزيت توجه توسعه پايدار بوده و بخشهاي مختلف توسعه بايد به نحوي عمل كنند كه حاصل و جهت همه فرايندهاي توسعه به سوي تامين يك زندگي توام با سلامت ، مولد و هماهنگ با طبيعت براي انسان باشد. 
سلامت شغلی با هدف حفظ  و ارتقاء بالاترين درجه ممكن سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي كاركنان تمام مشاغلبه شناسائي ارتباط دو طرفه بين كار و سلامت شاغلین مي پردازد .

مهندسین بهداشت حرفه ای: 
occpation.managerمهندسین بهداشت حرفه اي نیز با شناسائي عوامل زیان آور محيط كار، كنترل نقاط بحراني و تحت نظر داشتن افراد در معرض خطر و انجام مراقبتهاي بهداشتي در راستای حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین تلاش می نمایند. بازدید های ادواری جهت نطارت بر نحوه شناسایی و حذف یا کنترل عوامل زیان آور محیط کار، رعایت موازین ارگونومیک، عدم بکار گیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، رعایت ساعات کاری و جابجایی شاغلین در معرض خطر، تشکیل پرونده سلامت شاغلین، استقرار ساختار مناسب بهداشت حرفه ای در صنایع، پیگیری معاینات شاغلین و اجرای برنامه های آموزشی برای شاغلین و مدیران نیز بخشی از فعالیت های مهندسین بهداشت حرفه ای برای حفظ  سلامت شاغلین می باشد. 
این روز زا به تمامی تلاشگران سخت کوش این حوزه تبریک گفته و برای تک تک این عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق حداکثری در انجام وظایف محوله را داریم. 
Last Updated on 17/04/28 جمعه