دکتر احتشام فر

روز جهاني کار و کارگر
Administrator
17/04/30 یکشنبه
PDF Print E-mail
روز جهاني کار و کارگر

work.picture

طبق گزارش سازمان جهاني کار هر 15 ثانیه، 153 کارگر دچار یک حادثه مربوط به کار مي گردند. هر 15 ثانیه، یک کارگر بدليل حادثه يا بيماري مربوط به کار می میرد. روزانه 6300 کارگر بدليل حوادث يا بيماري هاي شغلي جان خود را از دست ميدهند، بيش از 2.3 ميليون مرگ در سال.

در هر سال حدود 317 ميليون حادثه شغلي اتفاق مي افتد و بسياري از آنها موجب غيبت هاي طولاني از کار مي گردد. هزينه اين حوادث و از کارافتادگي ها در سال، معادل 4 درصد توليد ناخالص ملي برآورد مي گردد. همه ساله يکم ماه مي (may) به عنوان روز جهاني کارگر و به یادمانِ شورشِ کارگران آمریکایی در اول ماه مي ۱۸۸۶ در شیکاگو، جشن گرفته مي شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر را به عنوان «روزکارگر» برگزار می‌کنند.


نتايج اعتراضات کارگري و تشکيل سازمان بين المللي کار:

w4

در طول تاريخ کارگران همواره به عنوان مزدور، برده و ابزاري براي اجراي کارهاي سخت و دشوار با حداقل دستمزد مورد سوء استفاده قرار مي گرفته اند.تجمعات کارگري، کشتار و اعدام کارگران از يک سو و ادامه اعتراضات و همياري ساير اقشار جامعه با آنان موجب گرديد، کارفرمايان مجبور به عقب نشيني گرديده و حداقل هايي همچون تعديل ساعات کاري، افزايش حقوق و دستمزد و ...  را براي آنان در نظر بگيرند.

در سال 1889 میلادی کنگره بین‌المللی کارگران در پاريس به پیشنهاد نماینده کارگران آمريکا، روز اول ماه مي را به عنوان روز جهانی کارگر برگزیدند و درپی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران این روز را گرامی می‌دارند

در سال 1919 براساس معاهده ورسای سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک نهاد خود مختار و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برپا شد.


حقوق کارگران:

wwwpدر حال حاضر کارگران داراي حقوق قانوني تعريف شده اي بوده و کارفرمايان ملزم به رعايت آن مي باشند. رعايت ميزان ساعات کاري، شيفت بندي، سلامت و ايمني محيط کار، لباس و تجهيزات مناسب و ايمن، شناسايي عوامل زيان آور محيط کار و حذف يا کنترل آن، رعايت ارگونومي در محيط هاي کاري، ارائه آموزش هاي لازم به کارگران، رعايت موازين بهداشت کار، نظارت کارشناسان بهداشت حرفه اي و انجام معاينات شغلي، بيمه هاي خدمات درماني و بازنشستگي و ... از جمله حقوق کارگري است. همچنين اتحاديه هاي کارگري و سيستم هاي نظارتي مسائل و مشکلات کارگري را دنبال و پيگيري مي نمايند. 

در عين حال در بسياري از کشورهاي جهان هنوز حقوق کارگران رعايت نمي گردد و دستمزد آنان در حد زير خط فقر مي باشد. از کودکان  و زنان در بسياري مشاغل ممنوعه استفاده مي نمايند. کارگران فاقد بيمه بوده و از حمايت هاي بعدي همچون از کار افتادگي و بازنشستگي برخوردار نمي باشند. در اين ميان کارگران ساختماني از وضعيت نامناسبتري برخوردارند و اکثر حوادث شغلي مربوط به اين دسته از کارگران است.
اين روز بهانه ايست براي يادآوري مجدد حقوق کارگران به عنوان يکي از اصلي ترين ارکان توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه. مسلما بدون وجود کارگران توانمند، مسئوليت پذير و با انگيزه، رشد اقتصادي و استقلال کشور ميسر نخواهد گرديد.
Last Updated on 17/04/30 یکشنبه