دکتر احتشام فر

افسردگی
Ehteshamfar.com
90/03/03 پنجشنبه
PDF Print E-mail
( 11 رای )
mentalhealth افسردگی یکی از شایعترین اختلالات خلقی در حوزه روان پزشکی است. افسردگی مجموعه ای از حالات روحی و روانی از جمله اعتماد بنفس پایین، بی علاقگی و غمگینی است که با اختلال عملکرد فرد همراه می گردد. زمینه ژنتیکی، اختلالات هورمونی، مصرف طولانی مدت برخی داروها و برخی بیماریهای مزمن می توانند از علل بروز افسردگی باشند. استرس، عوامل اجتماعی، اعتماد بنفس پایین، وابستگی شدید، بدبینی، وسواس، کمال گرایی، مرگ یا فقدان عزیزان، بیماریهای روانی و شکست در زندگی نیز از علل روانی اجتماعی افسردگی می باشند. افسردگی ممکن است فصلی (پاییز و زمستان) یا متعاقب زایمان ایجاد گردد در یک کلام افسردگی می تواند متعاقب پذیرش شکست و ظهور یاس و نومیدی بروز نماید. فردی که از بهبود بیماری خود نا امید میگردد و شکست درمان را می پذیرد، محصل و دانشجویی که از موفقیت درسی خود نومید گردیده و شکست تحصیلی را قبول نموده، فردی که در کار، زندگی، ازدواج و از پیشرفت در آینده نا امید گردیده و خود را شکست خورده می پندارد، همگی زمینه افسردگی را در خود فراهم و در آن مسیر حرکت می نمایند افراد افسرده ممکن است برنامه هاي درماني خود را نپذيرند یا رژيم درماني مربوطه را رعايت نكنند و این مسئله مراقبت از این افراد را مشکل تر می نماید. بیش از نیمی از بیماران افسرده فکر خودکشی دارند و تقریباٌ 15 درصد اقدام به خودکشی خواهند نمود. احساس شکست، گناه و نومیدی مهمترین علت اقدام به خودکشی است. متاسفانه برخی والدین در طول زندگی بارها فرزندان خود را تحقیر نموده و بی عرضه می خوانند و یا برتری دیگران را به رخ آنان می کشند و نهایتاٌ حس ناتوانی و شکست را در آنان ایجاد و فرزند خود را دچار افسردگی می نمایند. فردی با یک بار شرکت در کنکور و عدم کسب نمره قبولی دچار نومیدی و افسردگی می گردد، در حالی که فرد دیگری پس از ده بار مردودی در کنکور، مجدداٌ با انگیزه و امید در دوره جدید شرکت نموده و امیدوار است در سال جدید موفق گردد
افسردگی در سنین قبل از بلوغ ممکن است بصورت اظطراب و ترس مرضی، توهمات شنوایی و رفتارهای ضد اجتماعی و در سنین بالاتر توام با بدبینی و نومیدی و در سالمندی با فراموشی، نقایص شناختی، عدم تمرکز وعدم رعایت بهداشت توام باشد. افسردگی می تواند توام با احساس خستگی، زودرنجی، بی قراری، مکث های طولانی، ناتوانی از لذت بردن و دشواری در خوابیدن همراه باشد

جهت پیشگیری از افسردگی یا کمک به افرادی که دارای افسردگی خفیف می باشند، موارد ذیل توصیه می گردد. کاهش فشار و استرس ها در محیط خانه یا کار، بیان و تکرار نقاط قوت فرد و فرصت های منطقی پیش رو، اقدام به انجام اموری که از عهده آن بر آمده و توام با موفقیت خواهد بود، شرکت در فعالیت های نشاط آور جمعی، اجتناب از شرکت در جلسات و مباحث نومید کننده، پرهیز از دیدن فیلم های وحشتناک، غمگین، مایوس کننده و اظطراب آور، تغذیه مناسب و استفاده از غذاهای کم چرب، دوری از مواد مخدر و الکل و استفاده از برنامه های مشاوره و روان درمانی. در مواردی که افسردگی شدید است یا روان درمانی موثر نمی باشد، بهتر است از درمان داروئی بصورت سرپایی یا بستری در بیمارستان بهره گرفت. داروهای ضد افسردگی فقط با تجویز پزشک مصرف می گردد و هر گونه استفاده از این داروها بصورت خودسرانه ممنوع و جداٌ منع می گردند. مصرف بی رویه داروهای ضد افسردگی و روان گردان خود موجب اعتیاد و اختلالات روانی از جمله افسردگی می گردند