دکتر احتشام فر

بیماریهای قابل انتقال
Ehteshamfar.com
11/07/21 پنجشنبه
PDF Print E-mail
( 215 رای )
135890610_orig1 بیماریهای واگیردار طی قرنها ی گذشته همواره یکی از تهدید کننده های اصلی سلامت انسان محسوب می گردیده است. باکتریها، ویروس ها، تک یاخته ها، کرم ها و قارچ ها از عوامل مهم ایجاد بیماریهای عفونی بوده و بارها در طول تاریخ باعث مرگ و میرهای فراوان، بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی گردیده اند. در سال 1347 تا 1350 میلادی طاعون به تنهایی موجب مرگ یک چهارم تا یک سوم جمعیت اروپا گردید. سل، جذام، آبله، مالاریا، انواع اسهال ها از جمله وبا، عفونت های تنفسی، بیماریهای مقاربتی، بیماریهای ویروسی همچون، سرخک، سرخجه، اوریون، کزاز، دیفتری، فلج اطفال، سیاه سرفه و انواع هپاتیت ها و در سالهای اخیر بیماریهایی همچون سارس، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، ایدز، آنفولانزای خوکی و پرندگان و... از جمله بیماریهای قابل انتقالی هستند که قربانیان بسیاری داشته و خسارات هنگفتی به جامعه بشری وارد آورده اند در سال 1997 از کل 52.2 میلیون مورد مرگ در جهان، 17.3 میلیون آن ناشی از بیماریهای عفونی و انگلی، 15.3 میلیون ناشی از بیماریهای گردش خون، 6.2 میلیون ناشی از سرطان، 2.9 میلیون ناشی از بیماریهای تنفسی و 3.6 میلیون مورد ناشی از شرایط حول تولد بوده است. عفونت های حاد تنفسی، سل، اسهال و مالاریا از علل عمده مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی بوده اند طی دهه های اخیر با توسعه بهداشت و فرهنگ پیشگیری، کشف آنتی بیوتیک و واکسن های مختلف، بخش قابل توجهی از این بیماریها کنترل یا حذف گردیدند. هر چند که مصرف بی رویه دارو و عوامل اجتماعی متعددی، موجب بروز بیماریهای بازپدید و نو پدید گردیده است برای کنترل یک بیماری عفونی می بایستی مثلث اپیدمیولوژیک بیماری شامل عامل بیماریزا، محیط و میزبان شناسایی و زنجیره بیماری را قطع نمود. میکرو ارگانیسم ها در محیط مناسب زمینه رشد و تکثیر یافته و در تماس با میزبان مستعد بیماری بسرعت بروز می نماید. شناخت وضعیت عامل بیماریزا و قدرت بیماریزایی آن، نامناسب ساختن محیط و مقاوم سازی میزبان می تواند در کنترل بیماریهای واگیردار موثر باشد