دکتر احتشام فر

بیماریهای دستگاه تنفس
Ehteshamfar.com
11/07/21 پنجشنبه
PDF Print E-mail
( 51 رای )
lung_anatomy1 انسان قادر است 5 هفته بدون غذا و 5 روز بدون آب زندگي نمايد. اما قادر نيست 5 دقيقه فقدان هوا را تحمل نمايد. انسان برای ادامه حیات و انجام فعل و انفعالات خود روزانه به حدود 22كيلو گرم اكسيژن نياز دارد. این میزان اکسیژن توسط دستگاه تنفس و از طریق هوای سالم تامین می گردد. شش یا ریه مهمترین بخش دستگاه تنفسی است. قفسه صدری و دیافراگم مثل دم آهنگری، جهت ورود و خروج هوا از ریه ها عمل می کند. ریه ها به شکل نیمه مخروطی در قفسه سینه جای گرفته اند. هوا از طریق دهان و بینی وارد نای و نایژک ها شده و به حفره های هوایی انتهایی به نام آلوئول ها وارد می شود. آلوئول ها دارای مویرگ های فراوانی بوده و در آنجا تعویض اکسیژن هوا با دی اکسید کربن خون انجام می گیرد. اکسیژن دریافتی از طریق خون به تمامی سلولهای بدن حمل و در آنجا با دی اکسید کربن معاوضه می گردد. مسئولیت حمل اکسیژن در خون به عهده گلبول های قرمز خون می باشد

دستگاه تنفسی، علاوه بر ریه ها، شامل دیافراگم، عضلات قفسه سینه، شبکه عصبی تنظیم کننده، فضاهای جنبی و دستگاه تنفسی فوقانی می باشد. عوامل مختلفی می توانند عملکرد دستگاه تنفسی را دچار اشکال نموده و بیماری های متعددی را ایجاد نمایند. آلودگی های هوا، سموم و مواد شیمیایی، ویروس ها و باکتری ها، انگل ها و غیره می توانند ریه را متاثر نموده و مشکلاتی جدی برای ادامه حیات بوجود آورند