دکتر احتشام فر

Shape The Future Of Life Healthy Environments For Children
ehteshamfar.com
90/01/01 شنبه
PDF Print E-mail
( 25 رای )
آینده را به شکلی بسازیم که فرزندانمان در محیط های سالم زندگی کنند - ۲۰۰۳ سازمان جهانی بهداشت
این پیام هشداري است بر توسعه بي رويه تكنولوژي، صنعت و… در جهان، افزايش عوامل زيان آور و توليد آلاينده هاي جديد، تخريب روز افزون منابع طبيعي و محيط زيست، بر هم زدن تعادل اكوسيستم و تبعات بعدي آن، افزايش عوامل تهديد كننده سلامتي، عدم تعادل محيط با ساختار جسمي، رواني و اجتماعي انسان
انسان و دیگر موجودات همواره بر محیط پیرامون خود تاثیر گذاشته و متقابلاٌ از آن تاثیر می پذیرند. طی سالیان متمادی پیشرفت علم، منجر به توسعه فناوری و تکنولوژی های نوین گردیده و زندگی انسان را دستخوش تغییراتی قابل توجه نموده است. از طرفی استفاده بی رویه از منابع طبیعی، تولید روز افزون مواد شیمیایی و کاربرد آن در صنایع مختلف، استفاده از انواع کود و سموم در کشاورزی، جایگزینی ترکیبات مصنوعی در صنایع غذایی، کشف مواد میکروبی، رادیواکتیو و انواع آلاینده ها و کاربرد آن در تولید سلاح های مخرب از جمله عوامل تخریب محیط زیست و تهدیدی بر سلامت جامعه بشری گردیده است

آب، هوا، غذا، خاک، جانوران و گیاهان از مهمترین منابع موجود در طبیعت بوده و دارای بالاترین سازگاری با ساختار جسمی و روانی انسان می باشند. بدون وجود این عناصر حیاتی، زندگی در این کره خاکی ممکن نخواهد بود. تغییر اکوسیستم و تخریب و آلودگی محیط نهایتاٌ سلامت انسان، سایر جانوران و گیاهان را متاثر و تهدیدی جدی بر حیات بشری است

كره زمين و منابع آن متعلق به كليه موجودات زنده است و تلاش برای بهبود وضعیت زندگی انسان و تامین نیازهای کنونی جامعه نباید به توانایی نسل های آینده در تامین نیازهایشان لطمه وارد آورد. هر گونه تخریب محیط زیست، در واقع تجاوز به حریم تمامی انسانها، از جمله نسل های آینده، تلقی می گردد. لذا کلیه طرح های توسعه ای بايد به تاثيرات زيست محيطي آن در ابعاد محلي ، ملي و جهاني توجه نمايد
حفظ محیط زسیت به منزله مراقبت از تمامی هستی بوده و مسئولیتی همگانی است. و به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدارهزاره شناخته می شود. دولت مردان، مدیران و مسئولین بخش های دولتی و خصوصی موظفند در راستای حفظ محیط زیست متعهد گردیده و برنامه های خود را با توجه به مراقبت از این ودیعه الهی تدوین و اجرا نمایند. آموزش شهروندان، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت جامعه در مراقبت از محیط پیرامون خود تنها مکانیسم عملی در تحقق این مهم می باشد