دکتر احتشام فر

همایش كشوري پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
90/01/18 سشنبه
PDF Print E-mail
قطع نامه پایانی شرکت کنندگان, ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
اولین همایش کشوری پیشگیری از بیماری های غیرواگیر با حضور مدیران ارشد، معاونین و کارشناسان نظام سلامت سراسر کشور و با مشارکت نخبگان دانشگاهی به همت انجمن علمی بهداشت ایران و واحد بیماری های غیرواگیر با حمایت همه جانبه معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۹ در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. دستاوردهای علمی و کاربردی این همایش را که نقش موثری در موفقیت و همسوسازی برنامه های پیشگیری در سراسر کشور به همراه خواهد داشت؛ به تمامی دست اندرکاران بخش بهداشت کشور تبریک می گوییم
 
مهارت های زندگی
ehteshamfar.com
90/01/01 شنبه
PDF Print E-mail
( 29 رای )
توسعه شهرها، روابط و ساختارهای جدید اجتماعی، دنیای امروز را به دنیایی، متنوع، پیچیده و متغیر، همراه با نوآوری و مدرنیته تبدیل نموده است. توسعه اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن رسانه ها، اینترنت، ماهواره، مد، تغییر الگوی زندگی، همه و همه انسان را در معرض شرایط جدید و انتخاب و تصمیمی نو قرار میدهند. انسان نیز دارای ساختار جسمی و روانی مشخص و محدود می باشد. در صورتی که فرد قادر به درک صحیح شرایط و پاسخ متناسب با آن نباشد، دچار آسیب های جدی خواهد گردید. توسعه خشونت، طلاق، اعتیاد، خودکشی، ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری ها میتواند ناشی از نیود یا کمبود مهارت لازم برای زندگی باشد. مهارت های زندگی را توانایی فرد در رو به رو شدن با مسائل روزمره میدانند. مهارت هایی که منجر به ارتقاء سلامت روانی اجتماعی فرد و رفتار سازگارانه او با محیط می گردد. مهارت های زندگی به افراد این توانایی را خواهد داد، تا با اعتماد به نفس در تقابل با پدیده های اجتماعی انتخابی منطقی و صحیح داشته و بتوانند از خود و دیگران در جامعه مراقبت نمایند. مهارت های زندگی راه کاری برای ارتقاء سلامت، بویژه سلامت روانی فرد و مکانیسمی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد

سازمان جهانی بهداشت : مهارت های زندگی را توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاد، تعریف می نماید
آموزش مهارت های زندگی را می بایستی از بدو تولد و در سنین کودکی آغاز و تمرین نمود. بویژه مهارتهای پایه ای و اساسی (مهارت خودآگاهی و همدلی) تا موازین آن به صورت نهاده های ارزشی مستحکم، جزئی از فرهنگ جامعه و موجب پایداری رفتار ما گردد. شناخت و آگاهی از ظرفیت ها و توانایی های خود و دیگران، تفاوت ها، گوناگونی های پیرامونمان و برقراری ارتباط مناسب و موثر اجتماعی، مهمترین کارکرد مهارت های زندگی می باشد
آموزش مهارت های زندگی تاریخچه ای دیرینه داشته و در بسیاری از کشورهای جهان بخشی از محتوای آموزشی، بویژه در سنین نوجوانی و جوانی را شامل می شود. این مهارت ها عبارتند از مهارت خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، برقراری ارتباط، کنترل هیجان و استرس
مهارت تصمیم گیری

انسان در طول حیات خود همواره نیازمند تصمیم گیری و انتخاب گزینه های فراروی می باشد. تصمیم گیری می تواند بدون شناخت، عجولانه و یا بر مبنای احساس صورت گیرد. برخی تصمیم گیری ها در رابطه با موضوعات تکراری و بر اساس تجربیات موفق گذشته گرفته می شود. این توانایی به ایجاد روابط موثر و پایدار فرد با محیط می انجامد و به او خود باوری واعتماد به نفس خواهد داد. لذا این مهارت می بایستی از دوران کودکی آموخته و تمرین گردد. در این مهارت می آموزیم که تصمیم گیری و مراحل آن چیست و چه اهمیتی دارد. شناخت مسئله و درک صحیح با لحاظ نمودن تمامی جنبه ها و حواشی آن در تصمیم گیری مناسب ضروری می باشد. همواره باید انتخاب های پیش رو را با در نظر گرفتن شرایط فردی و اجتماعی، آثار مثبت و منفی آن تجزیه و تحلیل نموده و برگزینیم. هر گونه تصمیم ناآگاهانه، عجولانه و احساسی می تواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد. تصمیمات می بایستی به موقع و در صورت امکان با مشورت و استفاده از نظرات اهل فن انجام گیرد. از تصمیم گیری های متعدد و متناقص در رابطه با یک موضوع واحد پرهیز نمایید. نحوه تصمیم گیری ما در تربیت فرزندان، نگرش خانواده، دوستان و تعیین جایگاه اجتماعی ما موثر می باشد

تصمیم گیری می بایستی واقع بینانه و براساس شناخت کافی و لحاظ نمودن تمامی جنبه های یک مسئله انجام گیرد. ممکن است انتخاب های متعدد و متفاوتی پیش رو داشته باشیم، تجزیه و تحلیل مزایا و معایب این گزینه ها و مقایسه اثرات کوتاه مدت و دراز مدت آنها، ما را به انتخاب بهترین گزینه راهنمایی می کند.مشورت کردن با افراد مطلع، ذیصلاح و با تجربه ما را در انتخاب گزینه صحیح کمک می نماید.از هر گونه تصمیم گیری های عجولانه و احساسی پرهیز نمایید

مهارت حل مسئله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، موجب استرس روانی و به تبع آن فشار می گردند.در این مهارت ما می آموزیم که چگونه مسئله یا مشکل را تعریف نموده، اجزای آنرا بررسی و از میان راه حل های موجود بهترین گزینه را انتخاب نماییم. در حل مسئله بررسی عوامل ایجاد کننده، میزان تاثیر و وزن این عوامل و ظرفیت ها و توانایی ما در حل آن سنجیده و گزینه ای انتخاب خواهد گردید که نه تنها کمترین آثار سوء را در روابط فردی و اجتماعی ما داشته، که در کاهش اظطراب و مشکلات ما بیشترین تاثیر را داشته باشد. بهره گیری از مهارت های تفکر نقاد و خلاق، تصمیم گیری، همدلی، مقابله با هیجانات و استرس و سایر مهارت های زندگی در حل مسئله تعیین کننده خواهد بود. مشورت و بهره گیری از تجربه و علم دیگران در حل مسئله ما را یاری خواهد نمود

مهارت تفکر خلاق

این نوع تفکر به درک صحیح مسأله و تصمیم گیری های مناسب کمک می کند توانایی تفکر خلاق یک مهارت سازنده و پایه برای نیل به سایر مهارت های مرتبط با اندیشیدن است. در یک تفکر خلاق، فرد پا را از تفکرات و راه حل های تکراری و تجربی فراتر گذاشته و بدنبال نوآوری و پاسخ های جدید می گردد. مثبت اندیشی، خود باوری، کسب دانش و مهارت لازم و جستجو برای ناشناخته ها همواره موجب توسعه و ارتقاء علوم گردیده است. این مهارت می تواند در روابط اجتماعی و تاثیر گذاری فرد موثر باشد و به سازگاری و انعطاف بیشتر او در زندگی روزمره بیانجامد

مهارت تفکر نقاد

اکثر جوامع بشری در مقابل تغییر در بنیادهای فکری، اجتماعی، فرهنگی خود مقاومت می نمایند. این نگرش و رفتار در جوامع عقب افتاده یا محدود بیشتر دیده می شود. در ادبیات و فرهنگ ما همواره به کسب دانش و علم توجه و توصیه شده است. کسب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب می باشد. تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. آنکس که نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند. مسلماٌ دانش بشری و شناخت او از عالم هستی و روابط پیچیده اجتماعی بسیار محدود است. حل معضلات اجتماعی تنها با خرد جمعی ممکن می باشد. خود بینی، مقاومت در مقابل تغییر، بی توجهی به نظرات دیگران و تکیه به تجارب شخصی مانع رشد و بالندگی فکر خواهد گردید.از طرفی برخی افراد بی هیچ چون و چرایی سخن دیگران را پذیرفته و قادر به نقد یا مخالفت با آن نمی باشند. افراد با تفکر انتقادی، دارای ذهنی فعال و جستجوگر بوده و بیشتر تمایل به مشورت و کار گروهی دارند. به سخن دیگران گوش داده و از تجربیات و علم دیگران بهره مند می گردند. فرد دارای تفکر نقاد واقف است که دیگران همیشه درست نمی گویند و با درک ارزشها، نگرشها، عادات اجتماعی و نهاده های فرهنگی و با روحیه حق طلبی و آزاد اندیشی قادر به مخالفت با بی عدالتی، کج اندیشی و توصیه های انحرافی خواهد بود. این مهارت به جوانان در مقابله با آسیب های اجتماعی کمک نموده و از آنان محافظت می نماید

مهارت برقراری ارتباط موثر

شناخت و درک مناسب از وضعیت جسمی و روانی دیگران و ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، حساسیت ها، علائق و سلایق آنان و لحاظ نمودن این ویژه گی ها در برخوردهای فی مابین به ما در برقراری ارتباطی موثر و پایدار کمک خواهد نمود. سخنی که از دل بر آید بر دل نشیند. کلام موزون، صادقانه و از روی محبت و دوستی و استفاده از مهارت همدلی در ایجاد ارتباط موثر، تعیین کننده می باشد. غلبه بر خجالت، توجه و گوش دادن به دیگران، در برقراری ارتباط تعیین کننده است. در صورت برقراری ارتباط موثر، فرد قادر خواهد بود عقاید، خواسته ها، و هیجانات خود را ابراز و از دیگران در مواقع ضروری کمک و راهنمایی بگیرد

مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی

مهارتی است جهت تعامل مثبت با افراد به ویژه اعضای خانواده در زندگی روزمره. همه ما نیازمند امنیت و آرامش در زندگی می باشیم. و این مهم زمانی تحقق می یابد که افراد نسبت به یکدیگر احساس اعتماد، همدلی، همکاری، مشارکت و پشتیبانی نمایند. ارتباط شفاف و خالی از ابهام و مبتنی بر صداقت، حمایت و احترام در حفظ روابط بین فردی در این مهارت تعیین کننده می باشد. این توانایی در پایداری و روابط گرم خانوادگی نقش مهمی دارد

مهارت خود آگاهی

توانایی فرد در شناخت از خصوصیات جسمی و روانی، نقاط ضعف و قوت خود و درک خواسته ها ، نیازها و احساسات خویش است. در این مهارت با کسب آگاهی واقع بینانه از ظرفیت ها و توانایی خویش، حقوق و مسئولیت ها می توانیم برای زندگی خود تصمیم گرفته، با برخوردی مسئولانه جایگاه مناسبی کسب و روابط اجتماعی پایداری را ایجاد نماییم

مهارت همدلی کردن

توانایی درک احساسات دیگران، پذیرش تفاوتهای فردی، اجتماعی و فرهنگی، در این مهارت می آموزیم، که علی رغم تفاوت ها به یکدیگر احترام گذاشته و دیگران را همانگونه که هستند بپذیریم. به سخنان آنان هر چند با معیارها و موزین ما یکسان نمی باشد فعالانه گوش داده و به آن اهمیت دهیم. این مهارت موجب بهبود روابط اجتماعی و بین فردی و پذیرش فرد توسط دیگران و احترام مقابل می گردد. خودخواهی وخودپسندی، کینه، پرخاشگری، بی احترامی، نقد بی منطق، پرخاشگری و عیب جوئی از مواردی است که مانع همدلی و مانعی در ارتباطات اجتماعی می باشد. همدلی موجب پایداری خانواده، مانع سردرگمی فرزندان و آسیب های احتمالی فراروی آنان و رضایت مندی اطرافیان خواهد گردید

مهارت مقابله با هیجانها

شناخت هیجانها و تاثیر آن بر جسم و روان آدمی و ارتباطات اجتماعی مقوله ای بسیار با اهمیت است. هیجانها را می توان به صورت پدیدههای ذهنی ، زیستی ، هدفمند و اجتماعی دسته بندی نمود. . هیجان ها معمولاٌ احساسات و واکنش های عاطفی را شامل می شوند. هیجان موجب واکنش های کوتاه و غیر منتظره همراه با حالت عاطفی خوشایند یا نا خوشایند می شود. هیجان ها موجب تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی متفاوتی می گردد تا به فرد در مواجهه با تهدیدها یا شرایط ویژه احساسی برای انطباق و پاسخ گویی کمک نماید. هیجانات دارای کارکردی خاص و اهمیت و نقش مهمی در زندگی ما دارند. این آثار می تواند مثبت یا منفی باشد. در موقعیتی موجب پاسخ مناسب و در لحظه ای باعث رفتاری ناهنجار و نامناسب گردد. به هنگام هیجان قدرت تفکر و عمل میتواند افزایش یافته یا فلج گردد. عصبانیت، خشم، ترس، اندوه، حسادت، تعجب، شادی و نشاط ، ناامیدی، بدبینی، غرور، شرم، نمونه ای از مصادیق هیجانات می باشند. هیجان موجب تغییر در کل وضعیت بدن و عملکرد آن می گردد و احساسات، ارتباطات و تعاملات و رفتار ما را با دیگران تحت تاثیر قرار میدهد

افزایش ضربان قلب، اشکال در تنفس، لرزش عضلات، برافروختگی، تغییر چهره، آهنگ صدا و رفتارهای غیر متعارف می توانند برخی از واکنش های ما نسبت به هیجان ها باشند. وضعیت جسمی و روانی، افکار، باورها، نهاده های فرهنگی و اجتماعی شدت پاسخ های هیجانی را تعیین می کنند. سرکوب هیجان در خود و دیگران می تواند عواقب ناگواری داشته باشد. لذا شناخت هیجان ها و کارکرد آن ها، نحوه کنترل و مقابه با هیجان های با آثار منفی و آسیب رسان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان و تاثیر آنرا در خود و دیگران تشخیص داده و واکنش مناسبی به هیجان های مختلف داشته باشد

مهارت مقابله با استرس

این توانایی شامل شناخت استرس، منابع آن و آثار استرس بر زندگی فردی و اجتماعی است. استرس عبارت است از واکنشهای فیزیکی، ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد و اتفاقات خارج از انتظارات او ایجاد می گردد. لذا هر عاملى که موجب تنش روح و جسم و از دست دادن تعادل فرد شود، استرس زا یا عامل استرس است. استرس می تواند مثبت و موجب انگیزش و بقای انسان و یا منفی، بازدارنده و مهلک باشد. بسیاری از افراد به هنگام برخورد با فشارها و موقعیت های دشوار همچون شلوغی، ترافیک، برخوردهای اجتماعی خارج از انتظار، اختلال در زندگی روزمره، بیماری، فقدان، طرد، انتقاد و تعارض با جامعه یا امتحان آرامش خود را از دست داده و واکنش هایی احساسی و نا متناسب را بروز می دهند. یا با توسل به سوء مصرف مواد سعی به کاهش فشار وارده می نمایند. عدم کنترل و مدیریت نامناسب استرس می تواند موجب عوارض جسمی و روانی ناتوان کننده ای گردد
علائم استرس
علائم فیزیکی : افزایش ضربان قلب، سردرد، درد قفسه سینه، تعریق، تنفس سریع، علائم گوارشی، تحریک پذیری، بی اشتهایی، ضعف، خستگی و گیجی
علائم عاطفی : کاهش اعتماد به نفس، اختلال در تمرکز، ترس، عصبانیت، بی قراری، نگرانی، اظطراب، تحریک پذیری، تمایل به تنهایی ، آشفتگی
علائم رفتاری : عدم تعادل در رفتار، واکنش ها و پاسخ های غیر معمول، پرخوری، اختلال در خواب، وسواس، افسردگی، سوء مصرف مواد یا افزایش دوز مصرفی دارو، افزایش استعمال دخانیات
پاسخ افراد به استرس های وارده متاثر از وضعیت جسمانی، بویژه پاسخ عصبی و هورمونی بدن، شرایط روانی ، ویژگیهای شخصیتی، موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، تجربه و کسب مهارت های لازم برای کنترل استرس می باشد
ترس از امتحان، استرسی است که اغلب ما آنرا تجربه نموده ایم. در سال های اخیر برخی دانشجویان برای از بین بردن استرس، اقدام به مصرف دارو (اکثراٍ داروهای روان گردان) می نمایند. متاسفانه این داروها دارای عوارض متعددی بوده و در بسیاری از موارد نه تنها به فرد کمک نمی نماند، بلکه موجب از دست دادن حافطه، عدم تمرکز، پریشانی و در مواردی جنون و خودکشی می گردد. در حالی که بدن بطور طبیعی در مقابله با استرس، اقدام به ترشح ادرنالین و بالانس هورمونی نموده با ایجاد حداکثر انرژی در فرد به او توانایی مقابله با استرس و گذراندن موفقیت آمیز امتحان را می بخشد. داشتن هدف، اعتماد به نفس، خودباوری، اولویت بندی، مدیریت زمان، اجتناب از مطالعه در هنگام خستگی، خواب کافی در شب امتحان و تلاش به موقع و مستمر، در موفقیت دانشجویان تاثیر بسزایی دارد. لذا از مصرف دارو بدون تجویز پزشک اجتناب نمایید
راه های مقابله با استرس
شناخت فرد از ظرفیت ها و توانایی های خود و اجتناب از اموری که از عهده آنها بر نمی آید
دوری از شرایط استرس زایی که قبلاٌ تجربه نموده اید
اجتناب از تکرار مشکلات استرس زا و دوری از افکار آزار دهنده، بویژه در هنگام خواب یا تنهای
مطالعه و آموختن روش های رسیدن به آرامش ، تکرار تجربیات موفق و خاطرات لذت بخش
پیاده روی، نرمش، ورزش های مفرح همچون شنا، کوه نوردی، مدیتیشن
رژیم غذایی مناسب، فراموش ننمودن صبحانه، صرف غذا با خانواده و در محیطی آرام، اجتناب از خوردن غذاهای محرک
خروج از محیط استرس زا و قدم زدن در محیطی آرام وتنفس عمیق در هوای آزاد
اجتناب از معاشرت و مشورت با افراد منفی نگر
تمرین لبخند زدن و ایجاد جو اعتماد و همدلی در محیط کار و خانه
اجتناب از یاس و نومیدی، پذیرش واقعیت و توکل به خدا

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next > End >>
Page 19 of 19